Tình hình hoạt động
Phát động phong trào thi đua của Hội Nông dân năm 2018
[ Cập nhật vào ngày (03/05/2018) ] - [ Số lần xem: 567 ]
Các huyện ký kết thi đua, với sự chứng kiến của các Thường trực Hội Nông dân thành phố
Các huyện ký kết thi đua, với sự chứng kiến của các Thường trực Hội Nông dân thành phố

Với chủ đề năm 2018 của Hội Nông dân thành phố: Kiện toàn tổ chức Hội hoạt động có hiệu quả; nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới”.

       Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2018, với sự chứng kiến của Thường trực Hội Nông dân thành phố; Chủ tịch Hội Nông dân các quận, huyện kết giao ước thi đua năm 2018.  Qua đó, Hội Nông dân các quận, huyện cam kết tổ chức tốt các phong trào thi đua đến các cấp Hội; tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 và Nghị quyết của Hội nhiệm kỳ 2018-2023.    Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm, trong đó: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội nông dân quận, huyện, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt nam  lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Tập trung triển khai đồng bộ các phong trào thi đua của Hội gắn với thực hiện các phong trào, cuộc vận động do cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội nông dân các cấp phát động. Đẩy mạnh việc nhân rộng các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.

            Hội Nông dân thành phố đề ra chỉ tiêu thi đua 2018: Kết nạp hội viên mới 5.500 hv; Phấn đấu 100% cơ sở Hội vững mạnh; Xây dựng chi Hội có quỹ đạt 100%; Có 74.629 số hộ nông dân đăng ký nông dân SXKD giỏi các cấp; Vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân năm tăng 15% trở lên; Phối hợp tổ chức dạy nghề cho 3.629 hội viên, nông dân; Mỗi cơ sở Hội xây dựng ít nhất 01 mô hình kinh tế tập thể, Tổ hợp tác có hiệu quả; Mỗi quận, huyện Hội vận động kinh phí xây dựng ít nhất 01 căn nhà “Mái ấm nông dân” trị giá 40 triệu đồng/căn Ngoài ra mỗi đơn vị quận, huyện Hội tham gia viết tin, bài, hàng quý, mỗi quận, huyện có ít nhất 01 bài tin/quý được đăng trên Bản tin Nông dân hoặc trên Website của Hội Nông dân thành phố./.

            

Hồng Tươi (VP HND)
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập