Thông báo

Thực hiện chủ đề năm 2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển sản xuất”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *