Thông báo

Cán bộ, hội viên nông dân thành phố ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Cần Thơ lần thứ X, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *