Thông báo

Cán bộ, hội viên nông dân thành phố đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2028, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *