Văn bản của hội

Chương trình tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Hội Nông dân thành phố năm 2024

Chương trình tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Hội Nông dân thành phố năm 2024 (Xem tại đây) Chương trình 06 tuyên truyền trên Website năm 2024.signed