Văn bản của hội

Kế hoạch Phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông” trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Kế hoạch Kế hoạch Phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông” trên địa bàn thành phố Cần Thơ KH 08 phong trào Toàn dân tham gia.signed (xem tại đây)