Văn bản của hội

Kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028

KH 02 TTr NQ Đại hội Hội Nông dân TPCT 2023-2028.signed (Xem tại đây)