Hoạt động hội – Quận Cái Răng

Hoạt động hội - Quận Cái Răng

Hiệu quả từ một phong trào

Được xác định là phong trào trọng tâm, xuyên suốt trong các phong trào thi đua của Hội Nông dân quận Cái Răng, năm qua, phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả khả quan. Hiện trên […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *