Văn bản của hội

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 QĐ 03 Ban hanh quy che BCH HNDTPCT khoa X nhiệm kỳ 2023-2028.signed  QĐ 03 kèm Quy chế BCH HND TPCT khóa X.signed  (xem tại đây)