• Phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

  Phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

  Thông tin từ Hội Nông dân TP Cần Thơ, kinh tế tập thể đã và đang từng bước phát triển, khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong công cuộc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn TP Cần Thơ. Năm 2020, các cấp Hội đã xây dựng được […]
 • Tập huấn hội nông dân tp cần thơ

  Tập huấn hội nông dân tp cần thơ

  Những loại sâu hại thường thấy xuất hiện trên cây bông vải là sâu xanh, sâu xanh da láng, sâu hồng, sâu đo, sâu loang, rầy xanh, rệp, bọ trĩ, nhện đỏ. Chúng xuất hiện với mật số rất cao, gối lứa liên tục. Mỗi vụ bông thường phun từ 15-20 lần thuốc hóa học. 
 • Những biện pháp khống chế sâu hại và tăng năng suất trồng bông vải

  Những biện pháp khống chế sâu hại và tăng năng suất trồng bông vải

  Những loại sâu hại thường thấy xuất hiện trên cây bông vải là sâu xanh, sâu xanh da láng, sâu hồng, sâu đo, sâu loang, rầy xanh, rệp, bọ trĩ, nhện đỏ. Chúng xuất hiện với mật số rất cao, gối lứa liên tục. Mỗi vụ bông thường phun từ 15-20 lần thuốc hóa học. […]