Áp dụng khoa học kỹ thuật Nông sản Phong trào nông dân Trồng trọt

Mãng cầu Cần Thơ đạt chứng nhận nông sản sạch VietGap

Ngày 3/8, UBND TPHCM có văn bản khẩn gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND quận – huyện về giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, UBND TP giao Sở, ban, ngành, UBND 24 quận, huyện và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong và sau dịch Covid-19 từ nay đến ngày 31/12/2020; chủ động tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các DN, HTX và người dân về các cơ chế, chính sách của Nhà nước, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, UBND quận, huyện và cơ quan liên quan hỗ trợ tư vấn, đào tạo về công cụ quản trị năng suất, chất lượng, sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm; hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng lực của HTX sản xuất và chế biến nông nghiệp. Cùng với đó, chủ động cơ cấu lại sản phẩm, định hướng lại đầu tư, chuyển sang sản xuất các sản phẩm gắn với thị trường, nâng cao tỷ trọng chế biến sâu, tổ chức thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình mỗi xã một sản phẩm. Nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác phát hiện, kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Mặt khác, UBND TP giao Sở Công thương chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại để phát triển thị trường nông sản; tăng cường công tác quản lý, dự báo, thông tin về thị trường nông sản để hạn chế tình trạng được mùa mất giá; hỗ trợ mở rộng thị trường đối với các mặt hàng nông sản xuất khẩu; đẩy mạnh triển khai chương trình xúc tiến thương mại quốc gia phục vụ cho hoạt động xuất khẩu các mặt hàng có ảnh hưởng từ dịch bệnh trên địa bàn TP.

UBND TP giao Cục Thuế chủ trì, phối hợp Liên minh Hợp tác xã TP và các cơ quan liên quan tại TP hướng dẫn thực hiện các quy định về gia hạn thời gian nộp thuế trên địa bàn TP. Đồng thời, giao Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giảm phí, lệ phí liên quan đến logistics, thủ tục hải quan để tạo điều kiện cho HTX giảm chi phí và nhập khẩu vật tư, nguyên liệu sản xuất và xuất khẩu hàng hóa.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất gói tín dụng ưu đãi cho các HTX vay để xây dựng kho bãi, nhà xưởng chế biến, bảo quản nông sản, tái cấu trúc sản xuất ngay sau khi hết dịch, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đồng thời, khuyến khích các ngân hàng thương mại ưu tiên hỗ trợ, giúp các HTX tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, thuận lợi khi hợp tác xã có nhu cầu vay vốn.

Sở Giao thông vận tải được giao chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ các HTX vận tải hành khách, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm hạn chế giảm thiểu doanh thu cho các HTX bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngoài ra, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với cơ quan liê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *