Tình hình hoạt động
Ban Chỉ đạo Đề án 61 thành phố tổ chức tổng kết năm 2016
[ Cập nhật vào ngày (20/03/2017) ] - [ Số lần xem: 551 ]
Đ/c Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đ/c Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ngày 08-3-2017, tại hội trường các Ban Xây dựng Đảng Thành uỷ TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 thành phố tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “ Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” (Kế luận 61) năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Bí thư Thành uỷ đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, cùng dự có đ/c Trần Thanh Cần – UVBTV, Trưởng Ban chỉ đạo đề án 61, Trưởng ban dân vận Thành uỷ, đ/c Đào Anh Dũng-UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng các đ/c trong Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 thành phố và Ban Chỉ đạo Đề án 61 của 8 quận, huyện.

          Năm 2016, Thành ủy Cần Thơ tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng trong thành phố và các ban ngành liên quan triển khai thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội nông dân, giai cấp nông dân thành phố trong việc tham gia phát triển kinh tế -xã hội, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Qua đó, đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn của thành phố có bước phát triển vượt bật, kinh tế nông nghiệp tăng trưởng khá; kênh mương, giao thông thuỷ lợi nội đồng được đầu tư xây dựng kiên cố; các hoạt động khuyến nông khuyến nông, dạy nghề, chuyển giao khoa  học kỹ thuật được tăng cường. Các cấp Hội Nông dân (HND) trong toàn thành phố khẳng định vai trò chủ thể trong việc triển khai thực hiện nội dung tinh thần Đề án, cùng nhau thực hiện đưa phong trào thi đua của Hội có chiều sâu. Cụ thể, trong năm toàn thành phố đã tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân được số tiền trên 2.819 triệu đồng (trong đó ngân sách thành phố cấp 2.000 triệu đồng, Hội vận động tặng trưởng trên 819 triệu đồng), nâng tổng nguồn quỹ toàn thành lên được hơn 8,1 tỉ đồng, với hơn 1.750 lượt hộ vay; phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng NN&PTNT phát vay với tổng số tiền gần 800 tỉ đồng cho trên 38.860 lượt hộ vay để phát triển sản xuất; phối hợp tổ chức trên 620 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho trên 22.720 lượt hội viên; phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 120 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 3.623 hội viên. Các cấp Hội đã phối hợp vận động, hướng dẫn thành lập mới 13 Tổ hợp tác nông nghiệp và 77 Tổ hợp tác sản xuất; vận động hướng dẫn nông dân chuyển đổi 1.120 ha đất trồng lúa sang trồng rau màu, cải tạo 913 ha vườn tạp, đã phối hợp xây dựng 92 mô hình cánh đồng lớn, với diện tích 19.872 ha, với hơn 13.100 hộ hội viên nông dân tham gia. Các cấp Hội phối hợp vận động hiến đất, hoa màu ngày công lao động để xây dựng và sửa chữa 144,5 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 79,5 km kênh mương nội đồng, với tổng số tiền trên 41 tỉ đồng, hướng dẫn xây dựng 99 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn,...

    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc lưu ý các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận 61; quan tâm xây dựng, củng cố Hội Nông dân (HND) các cấp vững mạnh nhằm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ chăm lo nâng cao đời sống cho hội viên; tuyên truyền vận động hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. HND các cấp cần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương. Giao các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, tài chính để giúp cho HND các cấp tham gia các dự án hỗ trợ nông dân, đặc biệt là các chương trình, dự án phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp nông dân xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao nhân diện rộng, quan tâm tìm đầu ra cho nông sản của nông dân, phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đào tạo, tư vấn, dạy nghề cho nông dân... Giao UBND thành phố tiếp tục có kế hoạch bổ sung nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp từ nguồn ngân sách, giao các cấp Hội Nông dân tổ chức quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân đảm bảo đúng mục đích và hiệu quả, nhằm giúp cho nông dân phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. HND tăng cường chủ động phối hợp với các ngành để thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp đã ký; đồng thời tham mưu cho BCĐ Đề án 61 thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ tại BCĐ Đề án 61 quận, huyện trong việc thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư.

 

Hồng Tươi (VP HND TPCT)
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập