Thông tin Hội
Quỹ hỗ trợ nông dân- “Bệ phóng” giúp nông dân phát triển sản xuất
[ Cập nhật vào ngày (28/06/2018) ] - [ Số lần xem: 532 ]
Thẩm định dự án trồng cây ăn trái, tại xã Xuân Thắng, Thới Lai
Thẩm định dự án trồng cây ăn trái, tại xã Xuân Thắng, Thới Lai

Là một trong những nội dung lớn của Đề án 61 của Thành ủy TP.Cần Thơ, thời gian qua chương trình Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố được các cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm ủng hộ, góp phần giúp cho nguồn quỹ hỗ trợ ngày càng tăng trưởng, phát quy hiệu quả, thật sự trở thành “bệ phóng” giúp cho nông dân an tâm phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Nguồn vốn tăng trưởng hàng năm:

Ông Nguyễn Sơn Tùng- Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.Cần Thơ, Trưởng Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) thành phố, cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương hội, Thành ủy TP. Cần Thơ về phối hợp thực hiện Đề án 61 “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”, đặc biệt là phát huy nguồn vốn Quỹ HTND, hỗ trợ vốn kịp thời cho nông dân đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. những năm qua Hội Nông dân thành phố đã chủ trì tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền đẩy mạnh phát triển Quỹ HTND

Từ đó nguồn Quỹ HTND từ nguồn vốn ngân sách thành phố cấp mỗi năm đều tăng, từ 2 tỷ đồng năm 2016, đến năm 2018 số vốn đã tăng lên 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó nguồn vốn Trung ương ủy thác cho địa phương là 5,7 tỷ đồng; nguồn vốn từ ngân sách quận, huyện và nguồn vốn vận động 7,7 tỷ đồng. Tổng cộng đến đầu năm 2018 thành phố có trên 19,2 tỷ đồng, đã hỗ trợ cho vay trên 30 dự án với trên hơn 14 nghìn lượt hội viên nông dân vay để chăn nuôi, sản xuất lúa giống chất lượng cao, cải tạo vườn cây ăn trái phụ vụ du lịch sinh thái, trồng hoa màu…

“Để đồng vốn hỗ trợ phát huy hiệu quả, hàng tháng, hàng quý, các cấp Hội đều kiểm tra, xem xét việc sử dụng nguồn vốn có đúng mục đích, có đạt hiệu quả hay không. Sau một năm hoặc giữa kỳ vay vốn, các nhóm hộ sơ kết đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. Đến nay, có thể khẳng định việc triển khai thực hiện sử dụng và quản lý nguồn vốn Quỹ HTND của TP. Cần Thơ đã đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên, nông dân”- ông Tùng cho biết.  

 

Những mô hình điển hình

Từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, đã có nhiều dự án đạt hiệu quả cao, cho thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần tăng thu nhập, ổng định đời sống cho hội viên nông dân, thu hút nông dân vào tổ chức hội, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Điển hình hiệu quả việc triển khai chương trình Quỹ HTND là dự án “Trồng dưa hấu” tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, được triển khai tháng 6.2016. Ông Huỳnh Văn Việt, Chủ dự án, cho biết: Dự án “Trồng dưa hấu” với số vốn hỗ trợ là 500 triệu đồng, cho 14 hộ vay, canh tác với diện tích 9,7ha. Sau một năm đầu tư canh tác, dự án trồng dưa hấu đã trồng được 4 vụ, thu hoạch năng suất 30 tấn/ha, tổng sản lượng trên 1.164 tấn. Với giá bán 4.000 đồng/kg, tổng doanh thu của dự án gần 4,7 tỷ đồng, trừ chi phí dự án lời trên 2,7 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ thu nhập gần 200 triệu đồng/hộ/năm. Sau khi kết thúc dự án, Hội nông dân phường Thường Thạnh đã phát triển được 50 hội viên mới và vận động 100% hộ tham gia dự án đóng góp quỹ hộ trợ nông dân mỗi hộ từ 100-200 nghìn đồng. Hiện tại mô hình trồng dưa hấu vẫn được các hội viên duy trì và mở rộng diện tích canh tác”.

Một dự án hiệu quả khác là mô hình “Sản xuất lúa cao sản chất lượng cao” của Hội nông dân xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai. Dự án được hỗ trợ với số vốn hỗ trợ là 500 triệu đồng, cho 23 hội viên, thời gian thực hiện 12 tháng, diện tích sản xuất là 33,86ha. Sau một năm dự án sản xuất 03 vụ lúa, tổng thu nhập 3,3 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ thu nhập 142,6 triệu đồng/ha. Hiệu quả từ dự án mang lại không những là hỗ trợ cho nông dân có điều kiện sản xuất, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình mà còn góp phần rất lớn trong việc chuyển đổi nhận thức của nông dân từ sản xuất lúa truyền thống, cá thể, tự phát sang sản xuất tập thể, phương pháp khoa học, giúp nâng cao năng suất, chất lượng, bảo vệ môi trường. Sau dự án này chúng tôi đã có 09 hộ thoát nghèo, kết nạp được 110 hội viên, đặc biệt là nhân rộng mô hình sản xuất lúa cao sản ra toàn xã.

Ông Lê Bá Phước- Chủ tịch Hội nông dân TP.Cần Thơ, cho biết: Hoạt động của Quỹ HTND thành phố thời gian qua đã phát huy tốt hiệu quả, góp phần thực hiện thành công Đề án 61 của Thành ủy, Nghị quyết BCH Hội nông dân thành phố. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn mốt số khó khăn, hạn chế, như: nguồn quỹ hỗ trợ của địa phương còn thấp so với yêu cầu, một số dự án do giá cả đầu ra chưa ổn định, nhất là dự án chăn nuôi nên hiêu quả dự án chưa cao. Để tiếp tục phát huy tốt hiệu quả hoạt động của quỹ HTND, ông Phước cho biết: “Trong năm 2018, Hội sẽ đẩy mạnh kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ, tham mưu quận, huyện phân bổ kinh phí ngân sách qua Quỹ HTND, tổ chức vận động tăng trưởng quỹ HTND đạt 100%. Bên cạnh Hội sẽ thường xuyên kiểm tra, giám không để thất thoát nguồn vốn, đảm bảo hội viên nông dân tiếp cận và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích để gia tăng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, đề án của Trung ương và Thành ủy, Trung ương Hội, từng bước xây dựng phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân”.

                                                           


Hồng Cẩm
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập