Hoạt động của hội

Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội

Hội thảo khoa học năm 2023 với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; thực trạng và giải pháp” vừa tổ chức tại Hội trường Huyện ủy Cờ Đỏ (ảnh).
Tại hội thảo này, các đại biểu đánh giá: Trong những năm qua, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội huyện Cờ Đỏ đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn một vài nơi chậm đổi mới về nội dung sinh hoạt và phương thức hoạt động, chưa thực sự hướng mạnh các hoạt động về cơ sở.
Các đại biểu được nghe nhiều báo cáo tham luận, thảo luận tập trung những nội dung như: Ban Dân vận Thành ủy tham luận với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị – xã hội; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề” Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; Hội liên hiệp phụ nữ huyện Cờ Đỏ tham luận chủ đề “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực của cán bộ Hội cơ sở, đánh giá một số phong trào nổi bật của hệ thống Hội từ huyện đến cơ sở thời gian qua”; Liên Đoàn lao động huyện báo cáo tham luận “Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn các cấp, công tác chăm lo vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đảng cho cán bộ đoàn viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện trong thời gian qua”; Đảng ủy xã Trung Thạnh báo cáo tham luận với vai trò lãnh đạo trong công tác củng cố, kiện toàn hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị – Xã hội; phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn xã Trung Thạnh trong thời gian qua; đặc biệt là Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ tham luận với chủ đề “Vai trò của Hội Nông dân trong lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức hệ thống Hội; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội; việc liên kết các tổ chức tín dụng hỗ trợ hội viên nông dân vay vốn, phát triển sàn xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện”…
Phát biểu kết luận hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ, đề nghị các cấp ủy đảng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội trong huyện quan tâm công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội bảo đảm chất lượng; đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội thảo để vận dụng vào thực tiễn, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Phú Dũng
Hội Nông dân thành phố Cần Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *