Hoạt động hội - Quận Bình Thủy

6 tháng đầu năm 2024, Hội Nông dân quận Bình Thủy thực hiện đạt và vượt 11/17 chỉ tiêu

Ngày 16/7, Hội Nông dân quận Bình Thủy tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 (ảnh). 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân quận Bình Thủy thực hiện đạt và vượt 11/17 chỉ tiêu […]

Hoạt động hội - Quận Bình Thủy

Hội Nông dân quận Bình Thủy sơ kết 5 năm thực hiện 3 nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Ngày 16/7, Hội nông dân quận Bình Thủy tổ chức sơ kết 5 năm hiện 3 Nghị quyết 04,05,06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam (khóaVII) về xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Trong 5 năm qua, Hội nông dân quận luôn nhận được sự […]

Hoạt động hội - Quận Thốt Nốt

Phát động hội viên nông dân Thuận An tham gia xây dựng tuyến đường “Sáng – xanh – sạch – đẹp” gắn với an ninh trật tự, an toàn giao thông

Ngày 12/7/2024, Hội Nông dân phường Thuận An (quận Thốt Nốt) phát động cán bộ, hội viên nông dân tham gia vệ sinh môi trường, cảnh quan tuyến đường “Sáng – xanh – sạch – đẹp” gắn với an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn khu vực Thới An 2 (ảnh). […]

Hoạt động hội - Huyện Vĩnh Thạnh

Hội Nông dân huyện Vĩnh Thạnh sơ kết 5 năm thực hiện 3 Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Hội Nông dân huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện 3 nghị quyết của của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh và 6 tháng đầu năm thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và […]

Hoạt động của hội

Hội thảo đầu bờ năm 2024 về chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh

Nhằm tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ, ngày 10/7/2021, Hội Nông dân […]

Hoạt động hội- Quận Ô Môn

Ô Môn sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04, 05, 06 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII

Ngày 12/7, Hội Nông dân quận Ô Môn tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW, Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW, Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII về xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Ông Nguyễn Vũ Phương, […]

Hoạt động của hội

Giải ngân 1 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố hỗ trợ thực hiện 2 dự án tại huyện Thới Lai

Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố phối hợp với Hội Nông dân huyện Thới Lai và Hội Nông dân xã Trường Xuân A và xã Thới Thạnh tổ chức giải ngân 1 tỷ đồng hỗ trợ 20 hộ nông dân thực hiện 2 dự án “Chăm sóc vườn cây ăn trái” […]

Hoạt động hội - Huyện Phong Điền

Phát huy vai trò của Hội Nông dân cơ sở trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân; trong đó, tổ chức Hội Nông dân nói chung và tổ chức Hội Nông dân ở cơ sở […]