Khuyến nông

Những điều cần lưu ý trong vụ lúa Đông Xuân 2022-2023

Lúa Đông Xuân 2022-2023 xuống giống được 14.643 ha sớm hơn so với cùng kỳ 10.856 ha, đạt 20% so với kế hoạch. Đây là vụ lúa quan trọng trong năm của bà con nông dân. Vì vậy, mọi công tác chuẩn bị cho vụ lúa đều được nông dân quan tâm cẩn thận trong […]

Hoạt động hội- Quận Ô Môn

Tổ chức Đại hội điểm chi Hội Nông dân khu vực Thới Thuận A nhiệm kỳ 2023-2028

Hội Nông dân phường Thới An (quận Ô Môn) chọn chi Hội Nông dân khu vực Thới Thuận A làm điểm chỉ đạo tổ chức Đại hội chi Hội Nông dân khu vực, nhiệm kỳ 2023-2028 (ảnh). Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Trung, Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân quận […]

Hoạt động của hội

Làm việc với Đoàn khảo sát Quỹ Hỗ trợ nông dân

Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố Cần Thơ vừa làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Tài chính về việc khảo sát Quỹ Hỗ trợ nông dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ do ông Nguyễn Việt Hưng, Phó vụ Trưởng Vụ tài chính các ngân hàng và tổ […]

Hoạt động của hội

Nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy cho nông dân

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về nâng cao nhận thức và thay đổi tư duy cho 300 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thành phố. Đến dự khai giảng […]

Hoạt động của hội

Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo đạo

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ tích cực huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác chăm lo, phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo đạo, góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống vật […]

Hoạt động của hội

Tổ chức hoạt động truyền thông về canh tác lúa thân thiện với môi trường

Ban Quản lý dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân canh tác lúa thân thiện với môi trường” tổ chức hoạt động truyền thông nhằm tuyên truyền các kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường cho hơn 50 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Phong Điền vào […]

Văn bản của hội

Hướng dẫn Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp quận, huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hướng dẫn Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp quận, huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (xem tại đây) HD 21 Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội HND cấp quận, huyện và cơ sở NK 2023 – 2028.signed

Văn bản của hội

Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028

Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 (xem tại đây) KH 171 Tổ chức Đại hội đại biểu HND thành phố Cần Thơ lần thứ X, NK 2023 – 2028 – SCAN