Hoạt động của hội

Củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội


Chi Hội Nông dân ấp 7, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, tổ chức sinh hoạt lệ chi Hội nông dân, nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân (ảnh).
Thời gian qua, chi Hội thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả nổi bật, như: Công tác tuyên truyền đến nay đạt 100% chỉ tiêu; vận động và thành lập được 1 hợp tác xã; 1 chi hội nông dân nghề nghiệp; 2 tổ hợp tác sản xuất, với tổng số thành viên tham gia 60 hội viên; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt lệ đạt 95%/tổng số hội viên được mời; vận động xây dựng cầu nông thôn được 25 triệu đồng; ra quân dọn dẹp cảnh quang môi trường, trồng 500 cây huỳnh anh tuyến lộ B7 thuộc ấp 7 – là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028; phát triển hội viên mới 15 hội viên; đăng ký Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 322 hội viên (trong đó, Trung ương 3 hội viên, cấp thành phố 18 hội viên, cấp huyện 120 hội viên, cấp cơ sở 181 hội viên); vận động thu các loại quỹ như Mái ấm nông dân; Quỹ hỗ trợ nông dân đạt 100%; có 2 tổ tiết kiệm vay vốn với 120 thành viên, dư nợ là 5 tỷ 896 triệu đồng không có nợ quá hạn; vận động BHYT 326/326 đạt 100% và 56 sổ BHXH tự nguyện….
Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi Hội nông dân ấp 7, ông Võ Phú Dũng, UVBCH Phó trưởng Ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân thành phố, đánh giá cao buổi sinh hoạt lệ chi Hội, về thành phần tham dự đông đủ, nội dung hình thức buổi sinh hoạt đạt chất lượng cao, đúng theo Hướng dẫn số 06-HD/HNDT ngày 13/3/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về hướng dẫn sinh hoạt chi, tổ Hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ, dựa theo 03 nội dung cụ thể đó là bàn việc Nhà, việc Nước và việc Hội; chi Hội đã phát huy, vận dụng đưa vào sinh hoạt đạt hiệu quả thiết thực.
Để thực hiện tốt hơn việc củng cố xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội và hội viên, Hội cơ sở và chi, tổ Hội cần thực hiện một số nội dung sau: Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Trung ương Hội, Thành ủy, Sở ngành liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chú trọng tuyên truyền, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028; lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương; kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2023). Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn chi, tổ Hội tổ chức sinh hoạt lệ theo Hướng dẫn số 06-HD/HNDT ngày 13/3/2019 của Ban Thường vụ HND thành phố hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi, tổ Hội nông dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ; (Nội dung sinh hoạt chi Hội phải đảm bảo: bàn việc Nhà, việc Nước, việc Hội; thời gian sinh hoạt không quá 60 phút, tranh thủ thời gian tổ chức tham quan học tập mô hình hiệu quả của hội viên trong chi, tổ Hội …). Tiếp tục thực 03 nghị quyết của Trung ương Hội về xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Hội Nông dân thành phố cụ thể hóa 03 như: Kế hoạch 57-KH/HNDT về xây dựng chi tổ Hội nghề nghiệp, phải đảm bảo đạt được tiêu chí 5 cùng: “Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quân tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng trách nhiệm và cùng hưởng lợi”; Kế hoạch số 58-KH/HNDT thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019, của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam và Kế hoạch số 59-KH/HNDT thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019, của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tăng cường công tác nắm bắt tính hình tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, bức xúc của cán bộ, hội viên nông dân và những dư luận xã hội trên địa bàn quản lý, để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ và phản ánh, kiến nghị kịp thời những ý kiến của cán bộ, hội viên nông dân về trên, có như vậy mới giải quyết được một phần khó khăn bức xúc của hội viên và nhân dân, tạo niềm tin, thu hút ngày càng đông nông dân tham gia vào tổ chức Hội. Góp phần cùng với địa phương tham gia xây dựng Đảng ủy, chi bộ và tổ chức Hội ngày càng trong sạch vững mạnh.
Tại buổi sinh hoạt này, Ban Chấp hành Chi Hội treo quyết định kết nạp 15 hội viên mới, đúng nghi thức và thành công.

Phú Dũng
Hội Nông dân thành phố Cần Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *