Phong trào nông dân

Mô hình “Chi, tổ Hội nghề nghiệp làm vườn ấp Nhơn Phú 1”

Hội Nông dân xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền vừa ra mắt mô hình “Chi, tổ Hội nghề nghiệp làm vườn ấp Nhơn Phú 1” (ảnh).
Chi, tổ Hội nghề nghiệp làm vườn ấp Nhơn Phú 1 có 15 thành viên tham gia là các hộ gia đình có nghề nghiệp, làm vườn, trồng cây ăn trái trên địa bàn, hoạt động theo nguyên tắc “5 tự” là: tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm và “5 cùng” là: cùng chí hướng về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, cùng quan tâm, cùng chia sẻ, cùng chịu trách nhiệm và cùng thụ hưởng.
Việc thành lập Chi, tổ Hội nghề nghiệp làm vườn của Hội Nông dân xã Nhơn Nghĩa là hướng đến những hội viên cùng chung mục đích, chung ngành nghề qua đó tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ kỹ thuật, vốn, giống tạo điều kiện cho nông dân trong sản xuất, định hướng giúp hội viên nông dân xác định được mục đích và ý nghĩa của việc sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp hiện đại, đưa sản phẩm của nông dân vươn ra thị trường, mang tính ổn định và lâu dài, đảm bảo an toàn thực phẩm cho cộng đồng và bảo vệ môi trường.
Huỳnh Thanh Hiếu
Hội Nông dân xã Nhơn Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *