Hoạt động của hội

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân: Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống


Dự và phát biểu chỉ Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra sáng ngày 11/8, bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam (ảnh) gợi mở 6 vấn đề để Đại hội thảo luận.
Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân bày tỏ niềm vui khi đến dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố Cần Thơ lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 – 2028), một sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị – xã hội của tổ chức Hội và nông dân thành phố Cần Thơ.
Bà Cao Xuân Thu Vân chia sẻ: Thành phố Cần Thơ là trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố đang có tốc độ phát triển kinh tế – xã hội khá nhanh. Với truyền thống văn hoá lịch sử, người Cần Thơ giàu lòng nhân ái, hào hiệp, dám nghĩ, dám làm; cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; có tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng cao. Trong nhiệm kỳ qua, thành phố Cần Thơ cũng bị ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp của tình hình thế giới; những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, giá cả vật tư nông nghiệp biến động tăng cao, nhất là khó khăn, tổn thất lớn do dịch bệnh Covid-19. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ thành phố, tạo điều kiện của các cấp chính quyền thành phố Cần Thơ, sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự chủ động, nỗ lực cố gắng của cán bộ, hội viên, nông dân trong thành phố, công tác Hội và phong trào nông dân thành phố Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân mà Hội Nông dân thành phố Cần Thơ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đề nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế như trong báo cáo chính trị đã nêu và cần tập trung khắc phục cho tốt trong nhiệm kỳ tới. Để đạt được mục tiêu Đại hội đề ra, thông qua đại hội, bà Cao Xuân Thu Vân đề nghị đại biểu tham dự đại hội cần tập trung thảo luận để đánh giá đúng tình hình, tổng kết sâu sắc thực tiễn, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, có hiệu quả cao cho Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ tới. Theo đó, bà Cao Xuân Thu Vân gợi mở 6 vấn đề để đại hội thảo luận như sau:
Một là, các cấp Hội nông dân thành phố Cần Thơ cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của thành phố. Làm cho mỗi cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, trong đó, hội viên, nông dân đóng vai trò chủ thể, vừa là lực lượng thực hiện vừa là người được thụ hưởng thành quả, để từ đó động viên mọi nguồn lực của giai cấp nông dân thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn của thành phố tiếp tục có bước phát triển hơn nữa.
Hai là, các cấp Hội cần phối hợp với các cấp, các ngành thành phố tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân. Tăng cường và tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể; cung cấp kịp thời tri thức mới về khoa học công nghệ và những cơ hội, thách thức của quá trình toàn cầu hóa cũng như những thách thức của sự biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp và đời sống nông dân; giúp nông dân có đủ thông tin, điều kiện, nguồn lực để phát triển kinh tế, làm giàu và xóa nghèo bền vững, có năng lực hiểu biết về thị trường trong nước và quốc tế, có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và thời kỳ số hóa mạnh mẽ. Chỉ có như vậy, nông dân mới thực sự làm chủ được quá trình sản xuất và kinh doanh nông nghiệp khi Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn so với giai đoạn trước. Chỉ có như vậy, nông dân mới có đủ bản lĩnh chính trị và trình độ để làm chủ nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; không chỉ là lực lượng mạnh về kinh tế mà còn là lực lượng chính trị, văn hóa, xã hội, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ba là, Hội Nông dân thành phố Cần Thơ cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên khác trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành phần kinh tế, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, để mở mang nguồn lực, hỗ trợ nông dân về vốn tín dụng, vật tư nông nghiệp, khoa học kỹ thuật; hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác trong sản xuất, bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, tiêu thụ nông sản, biết tổ chức sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của thị trường.
Bốn là, với trách nhiệm là “trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”, Hội Nông dân thành phố cần tích cực xây dựng và củng cố tổ chức Hội nhằm đáp ứng yêu cầu vận động nông dân trong tình hình mới chú trọng xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân; làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; đủ sức tham mưu, đề xuất các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tham gia giám sát, phản biện xã hội.
Mỗi cán bộ Hội Nông dân trong thành phố cần phát huy cao độ truyền thống và những thành tích đã đạt được, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, công tác dân vận, nắm vững nghị quyết, chính sách của Đảng, của Nhà nước và của địa phương một cách có hệ thống, làm cơ sở để cụ thể hoá những chủ trương, chính sách đó vào thực tiễn, góp phần thiết thực cùng cấp uỷ, chính quyền và nông dân trong thành phố tìm ra con đường ngắn nhất để nâng cao đời sống của nông dân, để nông thôn Cần Thơ thực sự là nơi đáng sống.
Muốn vậy, các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Năm là, các cấp Hội cần bám sát thực tiễn cuộc sống, dựa vào các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, và những chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của Ủy ban nhân dân thành phố, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, để tìm ra những cách làm phù hợp, có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động; chủ động tham mưu cho Thành uỷ, UBND thành phố những vấn đề quan trọng về chủ trương chính sách phát triển kinh tế- xã hội ở nông thôn. Đồng thời, tích cực tham gia và nâng cao chất lượng giám sát phản biện xã hội về các vấn đề phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nông dân, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Cần Thơ.
Sáu là, cần phải nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố. Đề cao sự đóng góp của cá nhân các ủy viên chấp hành, nhất là các ủy viên là đại diện các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, Hợp tác xã trong việc lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ tới. Để thực hiện được điều đó, Ban Chấp hành khóa mới phải không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất, trí tuệ, hoạt động hăng hái hơn, chủ động hơn và sáng tạo hơn thì chúng ta tin chắc vai trò của Hội Nông dân thành phố ngày càng được nâng cao.
Để Hội Nông dân thành phố Cần Thơ thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN thành phố; các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn thành phố lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện; tích cực phối hợp, đồng lòng chung tay hỗ trợ, tập trung các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống nông dân; qua đó, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các cấp Hội Nông dân thành phố hoạt động có hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đại hội đề ra.
Nguyễn Văn Út
UVBTV Hội Nông dân thành phố

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *