Hoạt động hội - Huyện Cờ Đỏ Phong trào nông dân

Ra mắt chi Hội Nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn trái ấp Thạnh Hoà, thị trấn Cờ Đỏ


Hội Nông dân thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ) vừa ra mắt chi Hội Nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn trái ấp Thạnh Hòa (ảnh). Đây là phần việc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Chi Hội Nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn trái ấp Thạnh Hòa được thành lập trên cở sở tiền thân là Tổ hợp tác làm vườn ấp Thạnh Hòa (ra mắt năm 2019) và 2 Tổ hợp tác trồng cây ăn trái ấp Thạnh Hòa, có 18 thành viên với diện tích 5,3ha. Được sự hướng dẫn, hỗ trợ của Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ và thị trấn Cờ Đỏ, các hội viên nông dân thấy được hiệu quả hoạt động của tổ hội nghề nghiệp, nên nhiều hội viên xin tham gia vào tổ hội nghề nghiệp. Qua nhiều lần sinh hoạt tổ, nhiều hội viên thống nhất đề nghị mở rộng và thành lập chi Hội Nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn trái, đặt tên là chi Hội Nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn trái ấp Thạnh Hòa. Chi Hội Nông dân nghề nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu từ việc liên kết các hộ trồng cây ăn trái và cung cấp các dịch vụ đầu vào và bao tiêu đầu ra cho các thành viên.
Mục tiêu sắp tới của chi Hội Nông dân nghề nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất và phát triển tiêu thụ sản phẩm như mở kênh bán hàng thông qua mạng xã hội, tìm kiếm liên kết với các doanh nghiệp, công ty bao tiêu hàng hóa cho các thành viên của chi Hội Nông dân nghề nghiệp. Vì hiện nay nông dân sản xuất riêng lẻ, nên thường bị ép giá. Phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, vận động các thành viên áp dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất. Hướng đến toàn bộ thành viên chi Hội Nông dân nghề nghiệp đều được chứng nhận sản xuất an toàn VietGAP; củng cố mô hình tín dụng nội bộ, tạo quỹ xoay vòng, hỗ trợ giúp nhau trong sản xuất; kết nạp thêm thành viên có nguyện vọng tham gia vào chi Hội Nông dân nghề nghiệp; thành lập Tổ dịch vụ việc làm, phục vụ cho hội viên trong chi Hội.
Trần Thị Tuyết Lan
Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Cờ Đỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *