Hoạt động hội - Quận Bình Thủy

Giải ngân 140 triệu đồng nguồn vốn “Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2022” cho 4 hộ nông dân

Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân quận Bình Thủy phối hợp với Hội Nông dân phường Trà An tổ chức giải ngân nguồn vốn “Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2022” cho 4 hộ nông dân phường Trà An với dự án “Chăn nuôi bò sữa” tại chi Hội Nông dân Khu vực 1 với tổng số tiền 140 triệu đồng (trong đó mỗi hộ vay số tiền 35 triệu đồng) trong thời gian 24 tháng với mức phí lãi 0,7 %/tháng (tương đương 8,4 %/năm).
Ông Lê Hoàng Tua, Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân quận Bình Thủy dự và trao tiền vay vốn cho 4 hộ vay vốn (ảnh).
Phát biểu tại buổi giải ngân, ông Lê Hoàng Tua, Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân quận Bình Thủy nêu rõ mục đích, ý nghĩa của nguồn vốn, đề nghị các hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; tham gia đóng góp xây dựng Quỹ; tích cực hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hợp tác, phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập cải thiện cuộc sống và góp phần tích cực tham gia xây dựng địa phương và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân trong tình hình mới.
Lưu Thị Thìn
Chủ tịch Hội Nông dân phường Trà An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *