Hoạt động hội - Huyện Thới Lai

Hội Nông dân huyện Thới Lai chú trọng phát triển các loại hình kinh tế hợp tác

Lễ ra mắt Tổ hợp tác trồng mít ấp Thới Phước B, xã Thới Tân, huyện Thới Lai.

Ngày từ đầu năm, Hội Nông dân huyện Thới Lai và cơ sở đã dồn sức triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022. Trong đó, Hội tích cực hướng dẫn nông dân sản xuất theo định hướng tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện từng địa phương; hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia công tác xây dựng tổ chức Hội và các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần ổn định và phát triển kinh tế – xã hội chung của huyện và nâng cao đời sống nông dân. Đặc biệt, Hội chú trọng phát triển các loại hình kinh tế hợp tác; hỗ trợ nông dân trong phát triển dịch vụ, khoa học kỹ thuật, giống, vốn, vật tư nông nghiệp, đã tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn vận động 165 suất quà trị giá 49,5 triệu đồng hỗ trợ các đối tượng đang gặp khó khăn trên địa bàn, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập nâng cao đời sống nông dân, bảo đảm an sinh xã hội. Từ đó, đến nay đã thu hút được 858 nông dân vào Hội, nâng tổng số hội viên toàn huyện hiện nay lên 12.064. Đồng thời, Hội đã phối hợp thành lập được 3 hợp tác xã với 69 thành viên tham gia (HTX na Thái xã Trường Thắng, HTX Hòa Thành Phát xã Xuân Thắng, HTX Cơ khí Tám Lâm xã Đông Bình); 2 chi Hội Nông dân nghề nghiệp; 7 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp và 10 tổ hợp tác. Tổng các nguồn vốn hiện nay do Hội quản lý là 180,654 tỷ đồng cho 8.248 hộ vay. Ngoài ra, Hội còn phối hợp tổ chức 183 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 5.841 hội viên, nông dân tham dự…
Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Thới Lai cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên, nông dân về thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Hội, nhất là về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội chi Hội điểm nhiệm kỳ 2023 – 2028. Nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân, nhất là những vụ, việc bức xúc chính đáng nổi cộm, phản ánh kịp thời cho Hội cấp trên, cấp uỷ, chính quyền để giải quyết. Xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tham gia vận động, hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; đẩy mạnh phong trào thi đua của Hội, vận động nông dân tích cực thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; tham gia đề xuất việc xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Phát huy những kết quả đã đạt được, cán bộ, hội viên nông dân huyện Thới Lai quyết tâm thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, góp phần cùng nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022.
Quốc Hùng
Hội Nông dân huyện Thới Lai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *