Hoạt động của hội

Các cấp Hội Nông dân tham gia phòng chống lao giai đoạn 2021-2023

Năm 2021, Tổ chống lao Hội Nông dân thành phố Cần Thơ được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ thực hiện dự án Quỹ Toàn cầu Phòng chống lao giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn thành phố. Qua đó, Tổ chống lao Hội Nông dân thành phố tuyền truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân trên địa bàn, bệnh nhân, thân nhân của người bệnh, hiểu được tầm quan trọng của việc phòng chống lao “Quản lý lao tiềm ẩn”; phối hợp với ngành y tế đến thăm bệnh nhân tại nhà, vận động các đối tượng lao tiềm ẩn đi khám sàng lọc nhằm phát hiện sớm điều trị kịp thời. Đồng thời tuyên truyền cán bộ, hội viên và nhân dân không kỳ thị, xa lánh người bị bệnh lao, bệnh lao có thể điều trị được; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phối hợp tư vấn, hỗ trợ cho gia đình bệnh nhân lao, lao tiềm ẩn khôi phục sản xuất, ổn định đời sống…
Tổ chống lao Hội Nông dân thành phố đã xây dựng mô hình “Nông dân phòng, chống lao” cấp quận được 03 Quận Hội (Thốt Nốt, Ô Môn và Cái Răng) tham gia; mô hình “Quản lý lao cấp xã, phường” có 4 Quận, Huyện Hội (Thốt Nốt, Ô Môn, Cái Răng và Phong Điền) tham gia. Các đơn vị tham gia đã xây dựng được 30 mô hình quản lý cấp xã, phường. Kết quả, năm 2021 có 100% số hộ gia đình có bệnh nhân lao được truyền thông, tư vấn, hỗ trợ; các hộ nông dân cam kết phòng chống lao, tự giác đi khám bệnh và khi phát hiện ra bệnh lao điều trị lao theo DOTS; phát hiện trên 80% số người nghi mắc lao, lao/HIV, đặc biệt là lao kháng đa thuốc khi đi khám lao tại cơ sở y tế; tư vấn, chia sẻ và hỗ trợ điều trị 100% số người mắc bệnh lao điều trị lao theo DOTS; người mắc lao, lao/HIV, lao kháng đa thuốc từ trung tâm 05,06 trở về; không có bệnh nhân bỏ trị; tư vấn, vận động và hỗ trợ trên 50% đối tượng nguy cơ lao tiềm ẩn đi khám, sàng lọc và điều trị tại các cơ sở y tế. Mô hình “Nông dân phòng chống lao” đã thăm hỏi được 360 cuộc với 135 lượt người; mô hình “Quản lý lao cấp xã, phường” tổ chức được 180 cuộc với 375 lượt người.
Tổ chống lao Hội Nông dân thành phố phối hợp với Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ, hỗ trợ được 18 băng-rôn, pano, áp phích; cấp phát 1.025 tờ bướm; viết được 15 tin bài đưa bản tin và website của Hội Nông dân thành phố Cần Thơ. Ngoài ra, Hội Nông dân thành phố còn phối hợp các ngân hàng tranh thủ các nguồn vốn bảo lãnh tín chấp cũng như nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp các hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất; đồng thời thực hiện tinh thần tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình; hỗ trợ phân bón cung ứng vật tư nông nghiệp trả chậm; giới thiệu việc làm; tiêu thụ nông sản trong mùa dịch COVID-19; xây dựng Mái ấm nông dân…
Thời gian tới, Tổ chống lao Hội Nông dân thành tiếp tục chung tay cùng các ban ngành thành phố thực hiện thành công việc thanh toán bệnh lao trên địa bàn vào năm 2030, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân.
Trần Thị Diệu Thanh
Hội Nông dân thành phố Cần Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *