Hoạt động của hội

Hội Nông dân thành phố Cần Thơ thực hiện đạt và vượt 07/14 chỉ tiêu trong nửa nhiệm kỳ 2018-2023

Chủ tọa Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Cần Thơ lần thứ IX, nửa nhiệm kỳ 2018-2023, cán bộ, hội viên nông dân toàn thành phố đã đoàn kết, năng động, sáng tạo; nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong số 14 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, có 07 chỉ tiêu đạt và vượt, 05 chỉ tiêu đạt từ 60,57% trở lên…
Cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp Hội đã phát triển mới 17.383 hội viên, rà soát đưa ra khỏi Hội 7.521 hội viên (do bỏ sinh hoạt nhiều lần hoặc chuyển đi nơi khác không còn cư trú tại địa bàn), nâng tổng số hội viên hiện nay lên 78.596, chiếm 85,92% so với hộ nông nghiệp. Hiện nay, tổng số vốn Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân các cấp quản lý trên 35 tỉ đồng, đã giải quyết 191 dự án cho 1.957 lượt hộ vay. Nửa nhiệm kỳ đã có 220.145 lượt hộ đăng ký danh hiệu Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, qua bình xét có 92.751 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, bình quân hàng năm đạt tỷ lệ 111,82% so với Nghị quyết. Qua đó, đã giúp nông dân hình thành 157 mô hình kinh tế tập thể và 167 mô hình sản xuất có hiệu quả, đạt và vượt tỷ lệ so với Nghị quyết đề ra. Đến nay đã giúp 451 hộ nghèo thoát nghèo, phát triển sản xuất; phối hợp vận động xây dựng và trao tặng 46 căn nhà “Mái ấm nông dân” tổng kinh phí trên 2,205 tỷ đồng.
Song song đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đóng góp trên 97,748 tỷ đồng; có 7.093 hộ hiến 277.803 mét vuông đất để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn; trên 118.537 ngày công lao động; vận động sửa chữa, bắc mới 815 cây cầu; xây dựng được 645 km đường giao thông nông thôn; nạo vét 737 km kênh thủy lợi nội đồng. Đến nay, có 36/36 xã và 4/4 huyện được công nhận nông thôn mới, có 10 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.
Từ nay đến hết nhiệm kỳ 2018- 2023, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; với tinh thần “Dân chủ – Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển”, vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của cán bộ, hội viên và nông dân Cần Thơ trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội nông dân phải “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19” để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Cụ thể, hằng năm căn cứ vào tình hình thực tế, các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội có trọng tâm, trọng điểm với những giải pháp thiết thực, hiệu quả. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào nông dân gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương; đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Dịp này, Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Cần Thơ (giữa nhiệm kỳ) 2018 -2023.
Thúy Diễm
Văn phòng Thành Hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *