Hoạt động của hội

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố làm việc với Hội Nông dân xã Thạnh Tiến

Đoàn công tác của Hội nông dân thành phố do ông Nguyễn Vũ Phương, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố trưởng đoàn vừa đến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh (ảnh).
Thời gian qua, Hội Nông dân xã thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023, với những kết quả nổi bật: Triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đạt và vượt sớm (có chỉ tiêu vượt 300%); tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có trọng tâm, đi vào chiều sâu; tuyên truyền thực hiện các chủ trương, kế hoạch của Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện; của Đảng ủy, UBND xã về xây dựng nông thôn mới nâng cao, về công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn xã; gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Hội Nông dân xã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở, đóng góp tích cực cho thành công chung của Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Vĩnh Thạnh.
Chất lượng hoạt động của Hội và phong trào nông dân xã được nâng lên. Công tác chăm lo cho hội viên, nông dân; nắm tình hình sản xuất nông nghiệp, giá cả và đời sống, việc làm của nông dân sâu sát, chặt chẽ, kịp thời hỗ trợ có hiệu quả cho nông dân. Phát triển hội viên mới đạt chỉ tiêu, chất lượng hội viên ngày được nâng lên; sinh hoạt chi, tổ Hội tiếp tục được duy trì. Công tác hướng dẫn, xây dựng các chi Hội, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; hợp tác xã nông nghiệp, các tổ hợp tác được tập trung thực hiện ngay từ đầu năm; tiếp tục duy trì và xây dựng mới được nhiều mô hình hiệu quả (các mô hình như: nuôi dê, nuôi cá trê vàng và trồng cây ăn quả), có chất lượng. Măm 2023, xây dựng được 1 chi Hội Nông dân nghề nghiệp, 2 tổ hợp tác và 6 tổ Hội nghề nghiệp, tạo việc làm cho 325 thành viên có việc làm thường xuyên, 1.125 hội viên làm việc theo thời vụ; xét hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp năm 2023 đạt chỉ tiêu và yêu cầu. Phát huy tốt vai trò chủ thể, nồng cốt trong xây dựng nông thôn mới của xã (hội viên nông dân xã hiến đất xây dựng giao thông nông thôn, dặm vá, nâng cấp sửa chữa và làm mới 3.500 mét đường, 2 cây cầu, 27 bóng đèn chiếu sáng, tổng trị giá trên 1 tỷ đồng và 164 ngày công lao động); thực hiện công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp và chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung công tác Hội và phong trào nông dân của xã.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Vũ Phương đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Nông dân xã Thạnh Tiến, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban Chấp hành và hội viên nông dân xã trong thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023. Ông Nguyễn Vũ Phương yêu cầu Hội Nông dân xã thời gian tối cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đến hội viên, nông dân; tuyên truyền đi vào chiều sâu, nhất là tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của cấp uỷ địa phương, các nghị quyết, đề án, các cơ chế chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong hội viên, nông dân. Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng công trình, dự án trên địa bàn. Tham gia giám sát việc thực hiện công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt của các đơn vị chức năng; bảo vệ quyền và lợi ịch chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân bị ảnh hưởng bởi công trình, dự án. Quan tâm công tác phát triển hội viên, rà soát, mở rộng đối tượng phát triển hội viên mới, gắn với nâng cao chất lượng hội viên. Vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng các chi Hội, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp phù hợp, hiệu quả (theo Hướng dẫn số 205-HD/HNDTW ngày 10/7/2020 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam); tiếp tục duy trì, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội theo Hướng dẫn số 06-HD/HNDT của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân xã. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, phù hợp với điều kiện, thổ nhưỡng của địa phương; tiến tới thành lập tổ hợp tác, hướng dẫn nông dân liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị. Thực hiện và quản lý tốt các nguồn vốn vay đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ, đúng quy định. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào của Hội; vận động hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; tham gia các tổ tự quản về an ninh trật tự; bảo vệ môi trường. Quan tâm công tác phát triển đảng trong hội viên nông dân, giới thiệu hội viên nông dân ưu tú, hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cho đảng xem xét, kết nạp. Thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất nông nghiệp, đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân để kịp thời hỗ trợ, giải quyết những kiến nghị, phản ánh của nông dân thuộc thẩm quyền; báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền các nội dung kiến nghị, phản ánh của nông dân. Các cấp Hội tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân theo quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chủ động tham mưu Đảng ủy xã và Hội Nông dân huyện tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 trong điều kiện và thời gian phù hợp.
Nguyễn Văn Út
UVBTV Hội Nông dân thành phố

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *