Hoạt động hội - Quận Thốt Nốt

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thốt Nốt làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Thốt Nốt, nhiệm kỳ 2023-2028

Hội Nông dân quận Thốt Nốt vừa tổ chức Hội nghị bất thường thực hiện quy trình công tác nhân sự chủ chốt Hội Nông dân quận Thốt Nốt, nhiệm kỳ 2023-2028.
Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Vũ Phương, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, các thành viên trong Ban Thường vụ Thành Hội, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Quận ủy Thốt Nốt và 17 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân quận Thốt Nốt khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028 (ảnh).
Hội Nông dân quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2023-2028 khuyết 01 Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch. Thực hiện chủ trương của Quận ủy Thốt Nốt và Đảng đoàn Hội Nông dân thành phố về kiện toàn nhân sự chủ chốt Hội Nông dân quận Thốt Nốt khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Thường vụ Hội Nông dân quận Thốt Nốt đã thực hiện theo đúng quy trình công tác cán bộ. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân quận Thốt Nốt khóa XII đã bầu ông Lý Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thốt Nốt trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Thốt Nốt khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028, với tỷ lệ phiếu đồng ý đạt 100%.
Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố có Quyết định số 01-QĐ/HNDT ngày 22/8/2023 công nhận ông Lý Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Thốt Nốt khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Thanh Tuyền
Hội Nông dân quận Thốt Nốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *