Phong trào nông dân

Chi Hội Nông dân nghề nghiệp Nuôi lươn không bùn ấp Thới Bình

Hội Nông dân xã Giai Xuân (huyện Phong Điền) vừa ra mắt chi Hội Nông dân nghề nghiệp “Nuôi lươn không bùn” ấp Thới Bình (ảnh).
Chi hội nghề nghiệp “Nuôi lươn không bùn” ấp Thới Bình có 15 thành viên tham gia. Chi Hội hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, công khai và có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội, định hướng ngành nghề của địa phương có liên quan. Đồng thời trong quá trình hoạt động Chi Hội còn phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, liên kết trong chăn nuôi, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm,…
Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội Nông dân đã ra mắt 2 chi Hội Nông dân nghề nghiệp, 2 Tổ hội nghề nghiệp tại xã Nhơn Nghĩa, Giai Xuân; nâng toàn huyện có 15 Chi Hội nghề nghiệp, 55 Tổ Hội nghề nghiệp có hơn 1.000 thành viên tham gia với các loại hình như sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, làm vườn… Việc thành lập Chi hội, Tổ hội nhằm hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, giống, vốn đầu tư sản xuất, cũng như tìm đầu ra cho sản phẩm, góp phần đem lại hiệu quả lợi nhuận cao cho kinh tế hộ, và xây dựng Chi hội nghề nghiệp sản xuất ngày càng phát triển ổn định.
Quốc Tuấn
Hội Nông dân huyện Phong Điền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *