Hoạt động của hội

Công tác trọng tâm quý III/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố

Xây dựng Tổ hợp tác, Hợp tác xã là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội và phong trào nông dân năm 2022. Trong ảnh: Ông Nguyễn Vũ Phương, Thành uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, thăm mô hình của Tổ hợp tác nuôi lươn phường Phú Thứ (quận Cái Răng).

Quý III/2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ định hướng các nhóm công việc như sau:
– Tuyên truyền các chương trình, đề án của Thành uỷ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chủ đề Nghị quyết năm 2022 của Thành ủy; chủ đề năm 2022 của Ban Thường vụ Thành Hội, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2022), Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022). Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tự nguyện theo kế hoạch đề ra.
– Đội thi nhà nông đua tài của Hội Nông dân thành phố chuẩn bị điều kiện, tập dượt để sẵn sàng tham dự thi vòng khu vực IV tại tỉnh Bạc Liêu (diễn ra ngày 10 và 11/8/2022).
– Xin chủ trương của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND thành phố đối thoại với nông dân thành phố, dự kiến vào tháng 10/2022.
– Phát hành Bản tin Nông dân thành phố quý III/2022; viết tin, bài trên Trang thông tin điện tử Hội Nông dân thành phố quý III/2022.
– Chỉ đạo Hội Nông dân quận, huyện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 vào giữa hoặc cuối quý III, để dành thời gian còn lại chuẩn bị tổ chức Đại hội chi Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028.
– Tập trung soạn thảo hoàn chỉnh các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ theo phân công của Ban Thường vụ.
– Tiếp tục thực hiện Dự án do Trung ương Hội hỗ trợ: dự án lúa thân thiện môi trường, dự án phòng chống lao, dự án môi trường. Tiếp tục phối hợp với Bưu điện thành phố, Viettel Cần Thơ tập huấn, hỗ trợ nông dân tham gia bán nông sản trên sàn thương mại điện tử. Phối hợp với Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nam triển khai chương trình hợp tác giữa hai đơn vị.
– Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân xuống giống và chăm sóc vụ lúa Thu – Đông và các loại cây trồng khác gắn với bảo vệ môi trường. Phối hợp Hội Nông dân các quận, huyện xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất.
– Chỉ đạo thực hiện các nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân: Nguồn vốn Trung ương ủy thác và Nguồn Ngân sách thành phố hỗ trợ: Tổ chức thực hiện các dự án đã được Ban Thường vụ phê duyệt. Tiếp tục thu hồi vốn và phí các dự án đến hạn thu hồi. Tiếp tục kiểm tra các dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, các tổ tiết kiệm và vay vốn có nợ quá hạn, các hộ vay vốn Ngâm hành chính sách xã hội.
– Phối hợp với Hội Nông dân các quận, huyện triển khai công tác vận động về mô hình tự quản về an ninh trật tự; mô hình bảo vệ môi trường. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức các cuộc hội nghị, xây dựng mô hình điểm về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình các quận, huyện. Vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh; đăng ký “Gia đình văn hóa” năm 2022.
– Đẩy mạnh thực hiện 03 Nghị quyết (04,05,06) của Trung ương Hội, cụ thể là các Kế hoạch (57,58,59) của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về xây dựng chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp; phát triển hội viên mới, quản lý hội viên; xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới, với quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.
– Tiếp tục tuyên truyền, động viên hội viên nông dân thực hiện phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2022. Tiếp tục phối hợp và hỗ trợ thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho hợp tác xã, tổ hợp tác và các cá nhân hội viên, nông dân; vận động hội viên, nông dân xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, phát triển chuỗi giá trị nông sản.
– Phối hợp tổ chức thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Tiếp tục thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Quy định số 668-QĐ/HNDTW về việc Hội Nông dân Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
– Chuẩn bị thực hiện các nội dung, công việc cho Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 khi có chủ trương của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Thành uỷ Cần Thơ.
– Tăng cường đi cơ sở, nắm dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân; tình hình hoạt động công tác Hội tại địa phương và thường xuyên cập nhật trao đổi thông tin nội bộ về tình hình hoạt động các phong trào của Hội thông qua mạng xã hội zalo.
Nguyễn Văn Út
Ủy viên Ban Thường vụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *