Hoạt động của hội

6 tháng đầu năm 2021, tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 83,13%

Bà Trần Thị Thiên Thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, phát biểu tại Lễ giải ngân Dự án “Thâm canh và trồng mới vườn cây ăn trái” tại xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ.

6 tháng đầu năm 2021, tình hình quốc tế, trong nước có nhiều biến động, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều hoạt động kinh tế – xã hội bị ngưng trệ, ảnh hưởng phần nào đến tâm lý và đời sống của hội viên nông dân. Bên cạnh đó, thời tiết không thuận lợi, tình hình nắng nóng gay gắt, lốc xoáy, mưa giông xảy ra ở nhiều nơi; một số sản phẩm nông nghiệp tiêu thụ chậm gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Trong bối cảnh đó, các cấp Hội Nông dân trong thành phố Cần Thơ vượt qua những khó khăn đã tập trung vận động nông dân duy trì, phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống của nông dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Các cấp Hội Nông dân trong thành phố đã bám sát các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, cơ chế chính sách của thành phố để tham mưu, tuyên truyền, vận động nông dân tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm, thiết thực nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, toàn thành phố đã có trên 76.533 hộ hội viên nông dân đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế thông qua nguồn vốn vay của tổ chức Hội, 6 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, 6 tháng đầu năm, các cấp Hội vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với số tiền là 3.740.912.560 đồng, đạt 83,13% so với chỉ tiêu Trung ương giao, nâng tổng số vốn hiện nay là 35.331.172.548 đồng cho 191 dự án với 1.957 hộ vay. Đến nay, các dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân không có nợ quá hạn, 100% hộ hội viên đều sử dụng có hiệu quả vốn vay, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho gia đình. Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp thực hiện phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác cho nông dân vay vốn với số tiền dư nợ trên 1.087 tỉ đồng, nợ quá hạn 1,375 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,13%/số dư nợ, giảm 110 triệu đồng với tỷ lệ giảm 0,01%, không xảy ra nợ bị chiếm dụng, thu hồi nợ lãi, thu tiền gửi tiết kiệm đạt 100%, số dư tiền tiết kiệm 103,006 tỷ đồng. Các cấp Hội còn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho nông dân vay lĩnh vực nông nghiệp với số tiền dư nợ 4.363,277 tỷ đồng, riêng cho vay qua tổ chức Hội số tiền trên 57 tỷ đồng với 364 hộ vay. Thông qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và nguồn vốn của các ngân hàng đã giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế hộ, tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh hiện nay các mô hình như: cây ăn trái, chăn nuôi đang gặp khó khăn do không bán được sản phẩm, giá rất thấp, giá vật tư đầu tư vào phục vụ sản xuất tăng cao…. nên một số dự án phải gia hạn giúp nông dân tháo gỡ khó khăn.
Để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố đề nghị Hội Nông dân các quận, huyện quan tâm thực hiện tốt Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2021 – 2025; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban vận động, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân, xây dựng Quy chế hoạt động và Quy chế quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ nông dân; vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân hàng năm đạt trên 100% chỉ tiêu Trung ương Hội giao, hoàn thiện thủ tục hồ sơ giải ngân nguồn vốn hiện có của đơn vị, quan tâm hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản. Quản lý nguồn vốn chặt chẽ không để tình trạng thất thoát vốn, thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định và thông tin báo cáo về Hội cấp trên. Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân cho cán bộ Hội phụ trách Quỹ Hỗ trợ nông dân và phối hợp các ngân hàng.
Lê Thị Thủy
Hội Nông dân thành phố Cần Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *