Văn bản của hội

Kế hoạch Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Hội Nông dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Kế hoạch Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Hội Nông dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ xem tại đây

KH 117 Triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.signed

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *