Văn bản của hội

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/08/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong hệ thống Hội Nông dân trên địa bàn thành phố

Xem và tải Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/08/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong hệ thống Hội Nông dân trên địa bàn thành phố tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *