Văn bản của hội

Thông báo về việc viết tin, bài trên Trang thông tin điện tử Hội Nông dân thành phố Quý I/2024

Thông báo về việc viết tin, bài trên Trang thông tin điện tử Hội Nông dân thành phố Quý I/2024 (xem tại đây) TB 58 viết tin bài Website quý I-2024.signed

Văn bản của hội

Chương trình tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Hội Nông dân thành phố năm 2024

Chương trình tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Hội Nông dân thành phố năm 2024 (Xem tại đây) Chương trình 06 tuyên truyền trên Website năm 2024.signed

Văn bản của hội

Kế hoạch Phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông” trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Kế hoạch Kế hoạch Phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông” trên địa bàn thành phố Cần Thơ KH 08 phong trào Toàn dân tham gia.signed (xem tại đây)

Văn bản của hội

Chương trình Công tác trọng tâm; nội dung giám sát và phản biện; dự kiến kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng năm 2024

Chương trình Công tác trọng tâm; nội dung giám sát và phản biện; dự kiến kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng năm 2024 Ctr 05 Công tác năm 2024.signed (xem tại đây)

Văn bản của hội

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 QĐ 03 Ban hanh quy che BCH HNDTPCT khoa X nhiệm kỳ 2023-2028.signed  QĐ 03 kèm Quy chế BCH HND TPCT khóa X.signed  (xem tại đây)

Văn bản của hội

Kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028

KH 02 TTr NQ Đại hội Hội Nông dân TPCT 2023-2028.signed (Xem tại đây)