Văn bản của hội

Công văn v/v Tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trong hệ thống Hội

Công văn v/v Tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trong hệ thống Hội xem tại đây CV 673 tuyen truyen cuoc thi truc tuyen.signed

Văn bản của hội

Kế hoạch Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Hội Nông dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Kế hoạch Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Hội Nông dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ xem tại đây KH 117 Triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.signed

Văn bản của hội

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc […]

Văn bản của hội

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/08/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong hệ thống Hội Nông dân trên địa bàn thành phố

Xem và tải Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/08/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong hệ thống Hội Nông dân trên địa bàn thành phố tại đây

Văn bản của hội

Kế hoạch Triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 trong hệ thống Hội

Xem và tải Kế hoạch Triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 trong hệ thống Hội tại đây.

Văn bản của hội

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HNDTW ngày 27/07/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020-2025”

Xem và tải Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HNDTW ngày 27/07/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020-2025” tại đây

Hoạt động hội - Huyện Vĩnh Thạnh Văn bản của hội

Kế hoạch: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh

  HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc                      *        Số 98 – KH/HNDTW                            Hà Nội, […]