Văn bản của hội

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27/12/2021 của Thành ủy Cần Thơ đối với các cấp Hội Nông dân thành phố

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27/12/2021 của Thành ủy Cần Thơ đối với các cấp Hội Nông dân thành phố (xem tại đây) KH 155 Thuc hien Nghi quyet so 08 ngay 27.12.2021 cua Thanh uy.signed

Văn bản của hội

Công văn đính chính nội dung đính kèm Hướng dẫn số 20-HD/HNDT ngày 05/5/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân TP Cần Thơ

Công văn đính chính nội dung đính kèm Hướng dẫn số 20-HD/HNDT ngày 05/5/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân TP Cần Thơ (xem tại đây) CV 999 Dinh chinh noi dung Huong dan Dai hoi Chi Hoi.signed;CV 999 Dinh chinh NOI DUNG DAI HOI kem theo.signed 

Văn bản của hội

Kế hoạch Thực hiện chủ đề năm 2022 “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển sản xuất”

Kế hoạch Thực hiện chủ đề năm 2022 “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển sản xuất” (xem tại đây) KH 141 thực hiện Chủ đề năm 2022-Diễm.signed