Hoạt động hội - Quận Cái Răng

Làm nông nghiệp trong lòng đô thị


Phường Phú Thứ (quận Cái Răng) có diện tích tự nhiên 2.014,75 ha, có 12 khu vực, trong đó 6 khu vực chủ yếu làm nông nghiệp và mua bán nhỏ, 6 khu vực nằm trong khu quy hoạch tổng thể khu đô thị Nam Sông Cần Thơ nên diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp dần. Vì thế đời sống người dân trong khu đô thị chủ yếu làm dịch vụ, thương mại. Nhiều năm qua diện tích đất ở trong khu đô thị vẫn còn bỏ trống cỏ và rác thải làm ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị, đặc biệt vào mùa nắng nống khô hạn thường xảy ra cháy rất nguy hiểm đến các hộ sống lân cận. Hội Nông dân phường phối hợp cùng với chính quyền liên hệ mượn đất bỏ trống cho nông dân trồng rau màu tăng thêm thu nhập, giải quyết việc làm cho gần 100 lao động có thêm thu nhập. Vì vậy, đất đô thị còn bỏ trống lại ngày càng bao phủ màu xanh rau màu và phòng cháy trong mùa nắng nóng khô hạn đem lại hiệu quả và mỹ quan đô thị.
Xuất phát từ ý tưởng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ven đô đã xuất hiện mô hình nông nghiệp đô thị theo hướng mô hình khép kín tận dụng diện tích sân vườn, sân thượng, đất ở đô thị còn chưa xây dựng trồng rau màu phục vụ thị trường tăng thêm thu nhập. Riêng chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm thường trú khu vực Thạnh Lợi, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, mạnh dạn đầu tư nhà lưới, lắp đặt trụ thủy canh trồng rau màu diện tích ban đầu khoảng 100 m2, qua thời gian trồng và thu hoạch thấy hiệu quả nên chị mạnh dạng tăng thêm diện tích lên 200 m2 chủ yếu trồng các loại rau cải ăn lá mỗi vụ chị thu hoạch từ 400 – 500 kg rau màu không có chất tồn dư thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, chị Diễm còn chuyển giao công nghệ, hướng dẫn tận tình kỷ thuật cho các hộ có cùng sở thích.
Từ mô hình rau thủy canh an toàn này, Hội nông dân phối hợp với các ngành hướng dẫn chị Diễm đăng ký thương hiệu rau an toàn vệ sinh thực phẩm và tiến tới đăng ký sản phẩm OCOP phục vụ thị trường.
Nguyễn Văn Lượm
Hội Nông dân phường Phú Thứ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *