Hoạt động của hội

Giải ngân 1 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố hỗ trợ thực hiện 2 dự án tại huyện Thới Lai

Buỗi giải ngân thực hiện dự án tại xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai.

Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố phối hợp với Hội Nông dân huyện Thới Lai và Hội Nông dân xã Trường Xuân A và xã Thới Thạnh tổ chức giải ngân 1 tỷ đồng hỗ trợ 20 hộ nông dân thực hiện 2 dự án “Chăm sóc vườn cây ăn trái” tại 2 xã: Trường Xuân A và Thới Thạnh. Đây là nguồn vốn ngân sách thành phố cấp, thời gian vay 24 tháng.

Ông Trịnh Văn Đức, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Xuân A, cho biết: Việc giải ngân nguồn vốn giúp các hội viên nông dân có điều kiện kinh phí đầu tư, phát triển sản xuất, mở rộng quy mô diện tích vườn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo thêm việc làm ổn định cho hơn 30 lao động nông thôn/dự án; đồng thời nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, thúc đẩy phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương. Thông qua các mô hình này, Hội Nông dân 2 xã tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội được thuận lợi, hiệu quả hơn.

Bà Trần Thị Thiên Thư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, lưu ý với các địa phương và các hộ vay vốn, phải sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế, xã hội cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; đồng thời, tích cực tham gia thực hiện các phong trào nông dân của địa phương, tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao vai trò, vị thế của các cấp Hội Nông dân trong tình hình mới.

Nguyễn Văn Út

Hội Nông dân thành phố

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *