Hoạt động của hội

Hội Nông dân thành phố báo cáo nhanh kết quả và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Hội Nông dân thành phố vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 và báo cáo nhanh kết quả Đại hội cho 241 đại biểu (là cán bộ, hội viên nông dân của Hội Nông dân 8 quận, huyện) tại 2 huyện: Cờ Đỏ và Phong Điền (ảnh).

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện 3 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhằm sớm đưa 3 nghị quyết trên vào hiện thực đời sống, Hội Nông dân thành phố sẽ tiến hành xây dựng Chương trình để triển khai các nghị quyết đến các cấp Hội và đến từng hội viên nông dân bằng nhiều hình thức.

Đối với triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW, Hội Nông dân thành phố đã xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Theo đó tại dự thảo Chương trình hành động đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và các mục tiêu với các con số cụ thể cho hằng năm như: Kết nạp từ 5.000 hội viên nông dân mới trở lên; 100% cán bộ hội nông dân chuyên trách các cấp, chi hội trưởng chi hội nông dân được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ; Đào tạo, bồi dưỡng nghề cho từ 3.000 hội viên nông dân, lao động nông thôn trở lên; bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho 800 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện trở lên; Thành lập mới 48 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, 30 chi Hội Nông dân nghề nghiệp; Vận động từ 1.400 hội viên nông dân trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; thành lập mới 60 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 06 hợp tác xã nông nghiệp; 81% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu, trong đó có 55% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 100% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế; 4.300 hội viên nông dân trở lên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (chiếm 5,3% tổng số hội viên); Phấn đấu giới thiệu 72 hội viên nông dân ưu tú cho Đảng bồi dưỡng xem xét, kết nạp.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã quyết nghị 17 chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân. Trên cơ sở đó, hàng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam sẽ xem xét, cân nhắc giao chỉ tiêu phù hợp cho Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố. Thực hiện chỉ tiêu của Trung ương Hội, hằng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố sẽ xem xét, cân nhắc giao chỉ tiêu phù hợp cho Hội Nông dân 8 quận, huyện thực hiện.

Sau hội nghị này, Ban Thường vụ Hội Nông dân 8 quận, huyện và 72 cơ sở Hội tuyên truyền, triển khai thực hiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đến tận chi, tổ Hội và hội viên, nông dân thành phố.

Nguyễn Thị Tú Anh

Hội Nông dân thành phố

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *