Phong trào nông dân

Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ thành lập Câu lạc bộ “Mô hình nông dân sản xuất tiêu biểu”


Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ vừa thành lập và ra mắt Câu lạc bộ “Mô hình nông dân sản xuất tiêu biểu” (ảnh). Đây là mục tiêu và lĩnh vực đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ khóa XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 về “Phát huy tiềm năng, lợi thế của sản phẩm nông nghiệp huyện, vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; gia tăng giá trị nông sản, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân huyện Cờ Đỏ”.
Câu Lạc bộ “Mô hình nông dân sản xuất tiêu biểu” có 20 thành viên, là hội viên nông dân có mô hình sản xuất tiêu biểu trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Hoạt động với mục đích khơi dậy khát vọng và thúc đẩy hoạt động phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân khởi nghiệp của cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện, góp phần lan tỏa các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả trên lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Đồng thời, tạo diễn đàn cho nông dân có mô hình sản xuất tiêu biểu trên địa bàn huyện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, liên kết giúp đỡ nhau phát triển sản xuất kinh doanh, tham gia góp phần phát triển kinh tế – xã hội huyện Cờ Đỏ; tạo cơ hội giao lưu trực tiếp giữa cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu của huyện với các cơ quan quản lý, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện, góp phần kiến nghị những nguyện vọng chính đáng của nông dân kịp thời, hiệu quả.
Tại buổi ra mắt, đã thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Câu Lạc bộ; đồng thời, bầu Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ gồm 5 thành viên, trong đó có 100% ý kiên thống nhất bầu ông Vũ Văn Hiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Mãng cầu ấp 7, xã Thới Hưng làm Chủ nhiệm Câu Lạc bộ “Mô hình nông dân sản xuất tiêu biểu” huyện Cờ Đỏ.
Nguyễn Huỳnh Hiếu
Chuyên viên Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *