Hoạt động hội - Huyện Cờ Đỏ

Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ sơ kết 9 tháng năm 2023


Hội nông dân huyện Cờ Đỏ vừa tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 (ảnh).
Trong 9 tháng qua, các cấp Hội nông dân huyện đã đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương để chỉ đạo, điều hành hiệu quả, sát với thực tế ở cơ sở. Các cấp Hội tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; nhiệm vụ của Nghị quyết năm 2023, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền được 1.014 cuộc có 41.719 lượt người dự. Các phong trào thi đua lớn của Hội tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng và phát triển. Đã chỉ đạo 10/10 cơ sở xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Hội cấp trên. Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện đã thành công tốt đẹp; Đại hội đã bầu ra 21 đồng chí ủy viên ban chấp hành Hội Nông dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được triển khai rộng khắp trên địa bàn huyện, có 14.925 hộ đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo, giải quyết việc làm trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản các ngành nghề dịch vụ … đã tạo động lực thúc đẩy các hoạt động về phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, làm giàu cho nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình mới có hiệu quả tiêu biểu như: các mô hình tại xã Đông Hiệp có ông Danh Văn Hiền ấp Đông phước, với mô hình dưa hấu diện tích 2,5 ha, tổng thu nhập 250 triệu đồng; ông Lê Quang Vinh, ấp Đông Phước với mô hình trồng Cam xoàn diện tích 1,5 ha, tổng thu nhập 200 triệu đồng; ông Nguyễn Hoàng Nam, ấp Đông Thạnh với mô hình trồng Na Thái diện tích 3 ha, tổng thu nhập ước đạt 280 triệu đồng… Bên cạnh đó, Hội đã chỉ đạo Hội cơ sở phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về phát triển kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới, tổ chức 24 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho 2.280 hội viên nông dân về kỹ thuật chăm sóc lúa. Tổ chức hội thảo đầu bờ được 15 cuộc, có 471 lượt nông dân tham gia, về kỹ thuật phòng, trị ruồi đỏ trên cây có múi, kỹ thuật trồng mít nghệ, chăm sóc lúa Thu Đông. Phối hợp thăm đồng 07 cuộc có 36 lượt cán bộ tham gia hướng dẫn cho nông dân cách phòng trừ sâu bệnh trên lúa. Hội Nông dân huyện và các xã, thị trấn đã hỗ trợ, hướng dẫn tiếp tục xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn chất lượng VietGAP, Global Gap; phối hợp các công ty trình diễn các mô hình; khuyến khích hội viên nông dân đọc Báo Nông thôn ngày nay, Báo Nông nghiệp, Bản tin Khoa học công nghệ, theo dõi Chương trình Bạn nhà nông trên truyền hình, phát thanh; thường xuyên hướng dẫn nông dân sử dụng và truy cập mạng Internet để nắm thông tin thị trường phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2023 theo kế hoạch của UBND huyện, đến nay toàn huyện có có12 sản phẩm OCOP.
Hội chỉ đạo Hội nông dân các xã, thị trấn quản lý tốt nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đảm bảo an toàn và phát triển sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. 9 tháng qua, ngân sách huyện cấp cho Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện, số tiền 200 triệu đồng; các xã, thị trấn vận động được 214.880.000 đồng, đạt 80,2% chỉ tiêu Thành Hội giao. Ban Điều hành Qũy Hỗ trợ nông dân huyện đã giải ngân 12 dự án. Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã Hội số tiền 234.636 tỷ đồng, cho 6.496 hộ vay, trong đó nợ quá hạn 29 hộ, số tiền 523 triệu đồng, chiếm 0,22% có 134 tổ Tiết kiệm và vay vốn.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Hội luôn được quan tâm thực hiện hiệu quả, 09 qua, huyện hội đã mở 1 lớp tập huấn công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023, có 120 học viên và cử 14 cán bộ tham gia lớp tập huấn do Hội Nông dân thành phố tổ chức.
Phát biểu chỉ đạo, bà Trần Thị Thiên Thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, yêu cầu các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, giáo dục vận động cán bộ, hội viên, nông dân hưởng ứng tích cực việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt, triển khai tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028 và kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh việc vận động nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp và xây dựng phát triển các chi, tổ hội nghề nghiệp; hỗ trợ đào tạo nghề, tiếp cận khoa học công nghệ, kết nối tiêu thụ sản phẩm… Hông dân huyện phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra năm 2023.
Nguyễn Huỳnh Hiếu
Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *