Hoạt động của hội

Quán triệt văn bản Luật được Quốc hội khoá XV kỳ họp thứ 4, 5 thông qua

Toàn cảnh Hội nghị triển khai các văn bản Luật tại Hội trường Công an thành phố Cần Thơ.

Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Công an thành phố tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản Luật được Quốc hội khóa XV kỳ họp thứ 5 thông qua. Hội nghị có trên 250 đại biểu tham dự.
Tại Hội nghị này, đại biểu được nghe phổ biến 09 Luật gồm: Luật Khám bệnh, chữa bệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 4; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Hợp tác xã; Luật Đấu thầu; Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Giao dịch điện tử; Luật Giá được thông qua tại kỳ họp thứ 5. Đây cũng là các văn bản pháp luật được triển khai kịp thời đến báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn thành phố.
Qua kết quả, các đại biểu được nghe các Báo cáo viên pháp luật triển khai những điểm mới, nội dung trọng tâm của các Luật nêu trên, có so sánh với các văn bản Luật trước khi sửa đổi, bổ sung, nhằm tạo điều kiện cho các đại biểu dễ hiểu, dễ vận dụng, áp dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, góp phần đưa pháp luật đi vào đời sống. Đồng thời đây cũng là cơ sở và kiến thức cơ bản để Hội Nông dân thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
Phú Dũng
Hội Nông dân thành phố Cần Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *