Văn bản của hội

Công văn V/v đề xuất tiêu chí xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại

Công văn V/v đề xuất tiêu chí xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại11:51 – 03/10/2019Xem và tải “Công văn V/v đề xuất tiêu chí xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại” tại đây

Ghi chú:

– Xem và tải Quyết định 691 của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018- 2020

– Xem và tải Nghị định 122 của Chính phủ: Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” 

– Xem và tải Quyết định 217: Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội

– Xem và tải Quyết định số 218: Ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

– Xem và tải Thông tư số 02: Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *