Hoạt động hội - Huyện Thới Lai

Năm 2023, Hội Nông dân huyện Thới Lai phấn đấu tạo vùng chuyên canh, chương trình COOP


Năm 2022, các cấp Hội Nông dân huyện Thới Thới đã đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương để chỉ đạo, điều hành hiệu quả, sát với thực tế ở cơ sở. Nổi bật là công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý, tham gia tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Các phong trào thi đua lớn của Hội tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng và phát triển. Trong năm, các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ, hội viên nông dân những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức được 1.378 buổi tuyên truyền với trên 44.057 lượt hội viên đạt 115,43% chỉ tiêu; xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững với 8.379 hộ hội viên đăng ký đạt 100,36% chỉ tiêu giao; vận động hội viên hiến được trên 59.350m2 đất và trên 1.375 ngày công lao động, làm đường bê tông xi măng trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện khai thác, quản lý có hiệu quả nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hội viên vay phát triển kinh tế. Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đánh giá có 11/13 cơ sở Hội xếp loại vững mạnh, 02/13 cơ sở Hội xếp loại khá, không có cơ sở Hội trung bình, yếu kém.
Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Vũ Phương, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ; ông Nguyễn Hữu Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Hội Nông dân huyện trong năm 2022. Đồng thời đề nghị: Năm 2023, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân. Đặc biệt tập trung tuyên truyền lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; xây dựng và củng cố tổ chức Hội; tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tạo nguồn lực cho nông dân phát triển sản xuất, nhất là tạo nguồn lực để xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế; tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, vận động, hướng dẫn nông dân tích cực liên kết, hợp tác hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã và các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo vùng sản xuất chuyên canh, chương trình OCOP. Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Vận động nông dân tích cực thực hiện Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường…
Dịp này, Hội Nông dân thành phố tặng Bằng khen cho 1 cá nhân, Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân, Hội Nông dân huyện tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 12 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 (ảnh).
Nguyễn Quốc Hùng
Hội Nông dân huyện Thới Lai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *