Hoạt động hội - Quận Bình Thủy

Trao “Mái ấm nông dân” cho hội viên khó khăn

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân quận Bình Thủy phối hợp với Hội Nông dân phường Trà An vừa trao căn nhà “Mái ấm nông dân” cho ông Lân Văn Tiên, hội viên nông dân khu vực 1, phường Trà An (ảnh).
Hộ ông Lâm Văn Tiên là hội viên nông dân gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp, ngập mỗi khi thủy triêu dâng, Hội Nông dân phường đề nghị về Hội Nông dân quận xem xét, qua khảo sát thì Hội Nông dân quận đã quyết định hỗ trợ hộ ông Lân Văn Tiên. Căn nhà được xây dựng với tổng kinh phí hơn 120 triệu đồng, trong đó, nguồn Quỹ “Mãi ấm nông dân” quận hỗ trợ 40 triệu đồng, số còn lại gia đình đóng góp.
Đây là hoạt động về tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, nhằm giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở có nơi ở ổn định, tạo động lực cho hội viên tiếp tục lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình, đóng góp cho sự phát triển của địa phương.
Lưu Thị Thìn
Chủ tịch Hội Nông dân phường Trà An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *