Hoạt động hội- Quận Ô Môn

Tổ chức Đại hội điểm chi Hội Nông dân khu vực Thới Thuận A nhiệm kỳ 2023-2028

Hội Nông dân phường Thới An (quận Ô Môn) chọn chi Hội Nông dân khu vực Thới Thuận A làm điểm chỉ đạo tổ chức Đại hội chi Hội Nông dân khu vực, nhiệm kỳ 2023-2028 (ảnh).
Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Trung, Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân quận Ô Môn; ông Đào Minh Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Thới An; ông Nguyễn Ngọc Nhứt, Phó Bí thư Đảng ủy phường Thới An; ông Lê Võ Tâm, Chủ tịch UBND phường Thới An; đại diện Chủ tịch Hội Nông dân 6 phường trong quận về tham dự cùng sự có mặt của 60 hội viên nông dân tiêu biểu đại diện 153 hội trong khu vực.
Tại Đại hội, đại biểu được nghe Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 báo cáo lại kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ qua; nêu lên những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được; bản tự phê của Ban Chấp hành chi Hội nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn. Qua đó dự báo tình hình, đề ra phương hướng nhiệm kỳ mới 2023-2028 sát với tình hình của địa phương, khu vực.
Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, gồm Chi hội trưởng, Chi hội phó và đoàn đại biểu dự Đại hội Nông dân cấp phường nhiệm kỳ 2023-2028.
Theo kế hoạch của Hội Nông dân quận Ô Môn, Hội Nông dân phường Thới An sẽ tập trung chỉ đạo 17/18 chi Hội Nông dân còn lại tổ chức Đại hội dứt điểm trước ngày 25/11/2022, để tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Thới An nhiệm kỳ 2023-2028, vào cuối quý I năm 2023.

Nguyễn Thanh Tuấn
Hội Nông dân phường Thới An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *