Hoạt động của hội

Thẩm định 2 dự án vay từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Trung ương Hội uỷ thác


Tạo điều kiện hỗ trợ cho hội viên nông dân vay vốn để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, Đoàn công tác Hội Nông dân thành phố Cần Thơ do Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố chủ trì (ảnh), phối hợp với Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố tiến hành thẩm định 2 dự án tại huyện Vĩnh Thạnh với số tiền 800 triệu đồng từ nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác.
Theo đề xuất của địa phương, Đoàn công tác tiến hành thẩm định nhu cầu và phương án sử dụng nguồn vốn của 2 dự án đã đăng ký. Quy mô của 2 dự án là sản xuất lúa giống chất lượng cao tại 2 xã Thạnh Tiến và Thạnh Qưới, huyện Vĩnh Thạnh. Sau khi thẩm định, Đoàn nhận thấy hiệu quả sản xuất của 2 dự án đều khả thi. Các hộ vay có phương án sản xuất cụ thể, có năng lực sản xuất kinh doanh, có khả năng trả phí và vốn theo quy định, chí thú làm ăn và mong muốn đóng góp công sức của mình vào xây dựng tổ hợp tác, chi Hội Nông dân nghề nghiệp và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Thời gian tới, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố sẽ giải ngân nguồn vốn vay 800 triệu đồng cho 2 dự án (mỗi dự án 350 và 450 triệu đồng). Mỗi dự án có từ 10 hộ đến 12 hộ vay, diện tích sản xuất lúa từ 2 ha đến 5 ha, mức vay mỗi hộ từ 20 đến đến 50 triệu đồng trong thời hạn 12 tháng.
Việc hỗ trợ vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân sẽ tạo điều kiện cho các hội viên nông dân có thêm kinh phí để đầu tư, chăm sóc sản xuất lúa giống hiệu quả hơn.
Lê Thị Thủy
Hội Nông dân thành phố Cần Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *