Phong trào nông dân

Ra mắt Tổ hợp tác nuôi lươn không bùn tại Khu vực Thạnh Huề


Hội Nông dân phường Thường Thạnh (quận Cái Răng) vừa ra mắt Tổ hợp tác nuôi lươn không bùn tại Khu vực Thạnh Huề (ảnh).
Tổ hợp tác nuôi lươn không bùn khu vực Thạnh Huề gồm 6 thành viên do ông Nguyễn Ngọc Lành làm Tổ trưởng. Tổ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, kết hợp với nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi vấn đề được đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai. Việc thảo luận và thống nhất hành động trên cơ sở thiểu số phục tùng đa số. Tổ sinh hoạt định kỳ 1 tháng/1 lần. Nội dung sinh hoạt theo chủ đề do Tổ trưởng và Tổ phó dự kiến theo nội dung và đề xuất của đa số hội viên tham gia. Tổ hợp tác sẽ tự chủ về tài chính, được theo dõi qua hệ thống sổ sách công khai, minh bạch.
Tổ thành lập nhằm mục đích đoàn kết, tập hợp các hội viên nông dân thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập cho hội viên. Hiện tại, Tổ hợp tác có tổng diện tích nuôi lươn không bùn trên 1.000m2, với tổng số lượng 132.000 con giống, trong đó tổ được hỗ trợ 17.000 con giống (trợ giá 50%) và 100 triệu đồng từ nguốn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội quận Cái Răng. Đến thời điểm này, Hội Nông dân phường Thường Thạnh có 5 tổ hợp tác với 52 thành viên.
Lưu Kim Hoàng
Chủ tịch Hội Nông dân phường Thường Thạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *