Hoạt động của hội

Nông dân Bình Thuỷ hướng đến phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao

Đoàn công tác do ông Nguyễn Vũ Phương, Thành uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, làm trưởng đoàn, đến làm việc với Hội Nông dân quận Bình Thuỷ về kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng năm 2022, vào ngày 20/9 (ảnh).
Trong 9 tháng qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn quận Bình Thuỷ cơ bản thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 do Thành Hội giao. Ngoài 1 chỉ tiêu (mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 2 hộ nông dân thoát nghèo hoặc vươn lên khá giàu) chờ xét cuối năm, có 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt 100%. Trong đó, các cấp Hội luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân. Nổi bật là vận động xây dựng 2 căn “Mái ấm nông dân” cho 2 hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; phối hợp với các ban ngành đoàn thể khác vận động xâ dựng 1 căn “Nhà tình thương”; 267 phần quà với tổng trị giá 93,6 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân đón Tết. Đồng thời, các cấp Hội còn hướng dẫn hội viên nông dân xây dựng những mô hình sản xuất hiệu quả, hỗ trợ khoa học kỹ thuật, cây, con giống, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế… Nằm trong quy hoạch vành đai xanh của thành phố Cần Thơ, quận Bình Thuỷ tập trung phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, sản xuất nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao. Nông nghiệp đô thị của quận Bình Thủy tập trung chủ yếu tại 3 phường Long Hòa, Long Tuyền, Thới An Đông. Thực hiện theo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của thành phố, các phường ven của quận Bình Thủy cũng từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu thị trường. Toàn quận Bình Thủy hiện có 7 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 56 tổ hợp tác xản xuất, 3 chi Hội Nông dân nghề nghiệp và 70 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp. Hội cũng tập trung chỉ đạo các cơ sở Hội phát huy, nhân rộng các mô hình nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Vũ Phương, Thành uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, biểu dương kết quả của tổ chức Hội Nông dân đã đạt được trong 9 tháng năm 2022. Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố yêu cầu: Các cấp Hội Nông dân trong quận tiếp tục quan tâm tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của quận, của thành phố; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; chọn khâu đột phá, chú trọng nhân rộng các mô hình điển hình, các nhân tố mới, cách làm hay; tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân cấp trên; nâng cao, phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, tạo điều kiện cho hội viên nông dân phát triển kinh tế… Đặc biệt, chuẩn bị các nội dung, phần việc tổ chức Đại hội chi Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố; Đại hội Hội Nông dân cấp quận, huyện và cơ sở theo kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam…

Nguyễn Văn Út
Hội Nông dân thành phố

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *