Văn bản của hội

Kế hoạch Tuyên truyền, thực hiện một số nội dung thành phần Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong hệ thống Hội giai đoạn 2021 – 2025

Kế hoạch Tuyên truyền, thực hiện một số nội dung thành phần Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong hệ thống Hội giai đoạn 2021 – 2025 (xem tại đây) KH 157 Tuyên truyền thực hiện Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trong hệ thống Hội GĐ 2021 – 2025.signed

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *