Văn bản của hội

Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp quận, huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp quận, huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 (xem tại đây) KH 170 Tổ chức Đại hội đại biểu HND cấp quận, huyện và cơ sở NK 2023 – 2028 – SCAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *