Hoạt động hội- Quận Ô Môn Phong trào nông dân

RA MẮT TỔ HỢP TÁC “NUÔI LƯƠN KHÔNG BÙN”

Hội Nông dân quận Ô Môn vừa ra mắt Tổ hợp tác “Nuôi lươn không bùn” tại phường Phước Thới, có 11 thành viên tham gia (ảnh). Tổ bầu ra 01 tổ trưởng; 01 tổ phó và 01 thư ký, tất cả các thành viên thống nhất tham gia Tổ hợp tác và thỏa thuận nội qui, quy chế đã đi vào hoạt động.

Ngay từ đầu khi thành lập, các thành viên trong Tổ đã tự tìm tòi học hỏi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trên sách báo; đặc biệt là tham quan những mô hình “nuôi lươn không bùn” hiệu quả từ những người nuôi trước, qua đó đút kết kinh giúp nhau về kỹ thuật, con giống, cũng như cách chăm sóc trong suốt thời hoạt động. Tổ hợp tác thường xuyên duy trì  sinh hoạt, hàng tháng báo cáo tình hình chăn nuôi, trao đổi kinh nghiệm, tình hình liên kết tiêu thụ sản phẩm, giá cả… Tổ hợp tác có 58 bồn nuôi, tổng diện tích khoảng 174m2, với 88.500 con, trong đó lươn bột: 30.000 con; lươn nái để sinh sản 100kg khoảng 500 con, số còn lại lươn từ 2 tháng tuổi đến 9 tháng tuổi, khoảng 58.000 con, lươn trên đà phát triển tốt.

Thời gian tới, Tổ hợp tác thường xuyên tuyên truyền vận động thêm hội viên tham gia và nhân rộng mô hình tới người dân về việc phát triển kinh tế hợp tác; tham mưu cho Hội Nông dân phường và quận, kịp thời phối hợp với các ngành chuyên môn để hỗ trợ tập huấn khoa học kỹ thuật “nuôi lươn không bùn” hỗ trợ vốn vay, đặc biệt là đẩy mạnh đầu ra để các thành viên an tâm sản xuất.

Phạm Văn giúp

Hội Nông dân quận Ô Môn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *