Hoạt động hội - Huyện Thới Lai

Thới Lai: Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Thới Lai phối hợp với Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân TP Cần Thơ giải ngân vốn thành phố tại xã Thới Thạnh.

Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã giúp nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Thới Lai được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.
Để phát triển nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp từ Trung ương đến địa phương, Hội Nông dân các cấp trong toàn huyện Thới Lai đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giúp hội viên, nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đồng thời, huy động từ các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, các tổ chức, cá nhân và tranh thủ từ các chương trình, dự án để giúp hội viên, nông dân có thêm điều kiện được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Đến nay, Thới Lai có 13/13 xã, thị trấn xây dựng được Quỹ Hỗ trợ nông dân, với tổng nguồn vốn đạt trên 5,6 tỷ đồng. Toàn huyện Thới Lai hiện có 12.080 hội viên nông dân.
Một trong những hoạt động nổi bật của năm 2021 là việc triển khai thực hiện vận động, hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân. Trong năm 2021, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện đã vận động được gần 180,67 triệu đồng và tiếp nhận 200 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, nâng tổng số tiền Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện gần 656,4 triệu đồng. Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, huyện đã tổ chức giải ngân 53 dự án cho 411 hội viên nông dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
Thực tế cho thấy nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân không chỉ giúp hội viên, nông dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, mà còn giúp thay đổi tập quán, phương thức canh tác nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương.

QUỐC HÙNG
Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thới Lai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *