Văn bản của hội

Kế hoạch Triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “hệ thống Hội Nông dân trên địa bàn thành phố đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *