Hoạt động hội - Huyện Thới Lai

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THỚI LAI: ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ

Triển khai công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 theo Quyết định số 02/QĐ-UBBC ngày 2/3/2021 của Ủy ban bầu cử huyện Thới Lai, Hội Nông dân huyện Thới Lai tập trung chỉ đạo, xây dựng và thống nhất kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử, nắm vững quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử, để lựa chọn, bầu người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp.
Theo đó, công tác tuyên truyền của Hội Nông dân các cấp được triển khai bài bản, với hình thức đa dạng, thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt lệ của 13 Ban Chấp hành cơ sở Hội, của 94 chi và 356 tổ Hội, các cuộc hội thảo đầu bờ, tập huấn, vui chơi giải trí của Hội… Tận dụng kênh mạng xã hội Zalo để làm lan tỏa hơn những thông tin về cuộc bầu cử lần này.
* Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở, chi, tổ Hội giới thiệu 47 người (trong đó có 10 nữ, 7 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi) ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện có 4 người (trong đó có 3 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi); cấp xã, thị trấn có 43 người (trong đó có 4 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi). Hiện địa phương đang tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Nguyễn Quốc Hùng
Hội Nông dân huyện Thới Lai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *