Hoạt động hội- Quận Ô Môn

PHỐI HỢP ĐƯA NGUỒN VỐN ƯU ĐÃI VỀ VỚI NÔNG DÂN

Các cấp Hội Nông dân quận Ô Môn họp giao ban với Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2020.

Thời gian qua, Hội Nông dân quận Ô Môn đã làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức tín dụng chuyển tải vốn cho nông dân sản xuất, kinh doanh góp phần giúp các hộ hội viên nông dân, nhất là các hộ nghèo, đối tượng chính sách chuyển biến nhận thức và hành động, thay đổi cách thức làm ăn, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững.
Xác định công tác phối hợp với các tổ chức tín dụng chuyển tải vốn cho nông dân sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội, là phương thức để tập hợp nông dân tham gia và gắn bó với tổ chức Hội. Hội Nông dân quận Ô Môn chỉ đạo Hội cơ sở phối hợp cùng với hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) thực hiện đầy đủ các nội dung trong quy trình ủy thác và chuyển tải nhanh chóng, kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Năm 2020, Hội nhận ủy thác từ NHCSXH quận tổng dư nợ 116,7 tỷ đồng cho 4.090 hộ vay (tỷ trọng 40%); nợ xấu 439 triệu đồng, tỷ lệ 0,38%, trong đó nợ quá hạn 53 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,05%.
Nhờ có sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ giữa Hội Nông dân, NHCSXH cùng chính quyền địa phương nên việc triển khai thực hiện chương trình ủy thác đã bảo đảm chất lượng và đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, đã có 7/7 phường tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,2%, trong đó có 4/7 phường thuộc Hội Nông dân quản lý không còn nợ quá hạn. Công tác huy động tiết kiệm thông qua tổ Tiết kiệm và Vay vốn đạt 10,5 tỷ đồng (đạt 9% dư nợ của Hội), tăng 1,6 tỷ đồng so năm trước, tỷ lệ hộ tham gia gởi tiết kiệm tổ hàng tháng đạt 77%. Công tác kiểm tra giám sát được chú trọng, từ đó, chất lượng tín dụng được cải thiện, hoạt động của tổ Tiết kiệm và Vay vốn được duy trì ổn định. Kết quả xếp loại năm 2020 có 90/90 tổ đạt loại tốt.
Hội không chỉ tăng cường quản lý nguồn vốn vay đúng mục đích mà còn duy trì, mở rộng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả như: cam xoàn, cam sành, nhãn ido, bưởi da xanh, xoài Thái, mãng cầu, sầu riêng, chôm chôm Thái, chanh không hạt… Đặc biệt, Hội còn phối hợp với Phòng Kinh tế và NHCSXH quận triển khai thực hiện nhiều dự án, như: “Xây dựng mô hình sản xuất hoa kiểng phục vụ phát triển nông nghiệp đô thị tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ” với 17.174 cây giống hoa kiểng các loại cho nông dân sản xuất; “Xây dựng mô hình trồng cam xoàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại phường Thới An, quận Ô Môn” (Hợp tác xã nông nghiệp Thới Thạnh, phường Thới An, đang thực hiện quy trình công nhận VietGAP); “Xây dựng mô hình trồng nhãn E-dor theo tiêu chuẩn VietGap tại phường Thới An, quận Ô Môn” (Hợp tác xã nông nghiệp Thới Trinh, phường Thới An đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP)…
Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, Hội Nông dân quận Ô Môn chỉ đạo cơ sở nắm chặt tình hình hoạt động của tổ Tiết kiệm và Vay vốn, củng cố tổ trưởng hoạt động kém hiệu quả; hướng dẫn Hội Nông dân phường thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các tổ thực hiện tốt quy chế hoạt động; đôn đốc các tổ thu hồi nợ, lãi tồn đọng, xử lý nợ quá hạn, nợ xấu; tham gia bình xét cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn có hiệu quả; duy trì, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh phát triển; phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên mở các lớp nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi cho hội viên nông dân, các thành viên vay vốn để ứng dụng vào sản xuất…
Phạm Văn Giúp
Hội Nông dân quận Ô Môn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *